20 Nov 2023

Izmjena plana Javnih nabavki za 2023. godinu

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ br: 39/14 59/22), a u skladu sa izmjenom Budžeta JU „Sportsko - rekreacioni centar“ Tešanj za 2023.godinu, Direktor JU „Sportsko - rekreacioni centar“ Tešanj, donosi ODLUKU o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki JU SRC Tešanj za 2023.godinu. Ista se nalazi u prilogu.

Priloženi dokumenti:
https://dvorana-tesanj.com/uploads/docs/Tabela_za_izmjenu_nova.pdf
https://dvorana-tesanj.com/uploads/docs/Odluka_o_izmjeni_plana_JN_2023.pdf
Share: