Upravni odbor

Rješenjem Općinskog vijeća broj: 01-45-1-1950-5/23. od 01.11.2023. godine imenovan je Upravni odbor JU „SRC“ Tešanj, na četverogodišnji mandat (2023.-2027.) u sastavu:
1. Adnan Lihić - predsjednik,
2. Almir Hodžić - član
3. Alema Jabandžić Deljkić - član.

U prošlom sazivu u mandatu 2019.-2023., Rješenjem Općinskog vijeća Broj: 01-45-1-1950-1663-2/19. od 01.10.2019. godine, Upravni odbor JU „SRC“ Tešanj je bio u sljedećem sastavu: 

1. Esmira Ogrić-predsjednica,
2. Sadmira Nukičić-član
3. Almir Hodžić-član.

Upravni odbor, u prosjeku, mjesečno održi jednu sjednicu sa tačno utvrđenim dnevnim redom i sa jasno utvrđenim i donesenim: Inicijativama, zaključcima, odlukama te se razmatraju sva bitna pitanja u cilju funkcionisanja Ustanove na najbolji način. Sa sjednica se izviještaj redovno šalje prema Općinskoj administraciji, dok se izvodi iz zapisnika postavljaju na web stranicu Ustanove.

Važne odluke Upravnog odbora u dosadašnjem radu su sve one odluke koje se odnose na zakonsko funkcionisanje Javne ustanove „SRC” Tešanj, podrška menadžmentu u svim segmentima s ciljem da se kapital JU „SRC” Tešanj uveća, posebno sa čuvanjem svega što je ugrađeno i izgrađeno u okviru Ustanove.

Odlukom broj: 02-121/22 na 28. sjednici Upravnog odbora, dana 02.06.2022. godine za direktora je imenovan Nusret Ogrić, na naredni četverogodišnji mandat.

Pored direktora, JU “SRC” Tešanj ima 4 stalno uposlena radnika.

Vijesti iz kategorije

Izvod iz zapisnika sa 8. sjednice Upravnog odbora

U prilogu objavljujemo Izvod iz zapisnika sa 8. sjednice Upravnog odbora JU SRC Tešanj, održane 12.06.2024. godine.

Izvod iz zapisnika sa 7. sjednice Upravnog odbora

U prilogu objavljujemo Izvod iz zapisnika sa 7. sjednice Upravnog odbora JU SRC Tešanj, održane 30.05.2024. godine.

Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice Upravnog odbora

U prilogu objavljujemo Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice Upravnog odbora JU SRC Tešanj, održane 29.04.2024. godine.

Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Upravnog odbora

U prilogu objavljujemo Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Upravnog odbora JU SRC Tešanj, održane 22.03.2024. godine.

Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice Upravnog odbora

U prilogu objavljujemo Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice Upravnog odbora JU SRC Tešanj, održane 21.02.2024. godine.

Sve vijesti