Upravni odbor

Rješenjem Općinskog vijeća Broj: 01-02-34-5-1663-2/19. od 01.10.2019. godine imenovan je Upravni odbor JU „SRC“ Tešanj, na četverogodišnji mandat (2019-2023) u sastavu: 1. Esmira Ogrić-predsjednica, 2. Sadmira Nukičić-član 3. Almir Hodžić-član.

U prošlom sazivu, mandatu (2015-2019) Rješenjem Općinskog načelnika Broj: -34-5-1288-3/15. od 28.08.2015. godine, Upravni odbor JU „SRC“ Tešanj je bio u sljedećem sastavu: Emina Ajanović– Predsjednica, Kotorić Jasmin-član i Halilović Adnan- član iz reda uposlenih.

Upravni odbor, u prosjeku, mjesečno održi jednu sjednicu sa tačno utvrđenim dnevnim redom i sa jasno utvrđenim i donesenim: Inicijativama, Zaključcima, Odlukama i razmatrana su sva bitna pitanja u cilju funkcionisanja Ustanove na najbolji način, sa sjednica je izviješće redovno išlo prema Općinskoj administraciji.

Važne odluke Upravnog odbora u dosadašnjem radu su sve one odluke koje se odnose na zakonsko funkcionisanje Javne ustanove „SRC” Tešanj, podrška menadžmentu u svim segmentima s ciljem da se kapital JU „SRC” Tešanj uveća, posebno sa čuvanjem svega što je ugrađeno i izgrađeno u okviru Ustanove.

UO je u 2014.godini na mjesto direktora ustanove imenovao profesora Jašić Safeta na četverogodišnji mandat.

Pored direktora, JU “SRC” Tešanj ima 4 stalno uposlena radnika.

Vijesti iz kategorije

Zapisnici sa XVI i XVII sjednice UO SRC

U prilogu objavljujemo zapisnike sa sjednica Upravnog odbora naše Ustanove!

Zapisnici sa XIV i XV sjednice UO SRC

U prilogu objavljujemo zapisnike sa sjednica Upravnog odbora naše Ustanove!

Zapisnik sa XIII sjednice UO

U prilogu objavljujemo zapisnik sa XIII sjednice Upravnog odbora naše Ustanove!

Zapisnici sa XI i XII sjednice UO

U prilogu objavljujemo zapisnike sa XI i XII sjednica Upravnog odbora naše Ustanove!

Zapisnici sa X sjednice UO SRC

U prilogu objavljujemo zapisnike sa sjednica Upravnog odbora naše Ustanove!

Sve vijesti