5 Dec 2019

Zapisnik sa sjednice UO

18.10.2019.godine, održana je 1.sjednica UO sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Primopredaja starog i novog sastava UO SRC
  2. Konstituisanje novog saziva UO i donošenje Odluke o visini naknade članovima i predsjednici UO.
  3. Upoznavanje članova sa Unutrašnjim Aktima Ustanove i etičkim kodeksom.
  4. Razno

U prilogu možete pogledati zapisnik sa sjednice.

Priloženi dokumenti:
Zapisnik
Share: