31 Jan 2020

zapisnik sa 3.sjednice UO SRC

25.12.2019.godine, održana je 3.sjednica UO sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 2. Sjednice
  2. Odluka o imenovanju komisije za popis inventara/imovine sa 31.12.2019.god
  3. Odluka o dodjeli ugovora o djelu za predmet Javnih nabavki.
  4. Analiza realizacije ciljeva za 2019.god. i ciljevi za 2020.god
  5. Usvajanje Pravilnika o kancelarijskom i arhivskom poslovanju.
  6. Razno

Priloženi dokumenti:
Zapisnik
Share: