30 Dec 2019

Zapisnik sa 2.sjednice UO

02.12.2019.godine, održana je 2.sjednica UO sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 1. Sjednice
  2. Odluka o usvajanju rebalansa budžeta za 2019.godinu.
  3. Razmatranje Odluke o javnom objavljivanju zapisnika sa sjednice UO na web stranici Ustanove.
  4. Upoznavanje sa radovima u proteklom periodu (uređenje prilaznog put, parka i radovi na Kiseljaku)
  5. Razmatranje zahtjeva od UG za uzgoj i zaštitu sitnih životinja
  6. Prezentovanje idejnog rješenja zatvorenog bazena.
  7. Razno.

U prilogu možete pogledati zapisnik sa sjednice.

Priloženi dokumenti:
Zapisnik
Share: