12 Mar 2021

POTPISAN UGOVOR ZA RADOVE NA BAZENIMA

Nakon provedene procedure JN odabran je najpovoljniji ponjuđač za radove "Uređenja bazena Kiseljak", firma NEDJING d.o.o., te je 12.03.2021.u prostorijama uprave dvorane potpisan Ugovor za navedene radove.

Radovi obuhvataju ugradnju bazenske folije, pripremne betonske radove, izradu prelivnih kanala na uzdužnim stranama bazena, ugradnju betonskih kocki i ostale radove.

Vrijednost potpisanog Ugovora za navedene radove je 48.192,30KM sa PDV-om.

Ovim radovima će biti poboljšani uslovi za kupače i proširena površina pločastog dijela plaže za sunčanje.

Rok za završetak radova je 60 dana od dana potpisivanja Ugovora.

Share: