29 Aug 2023

Odluka o izmjeni plana Javnih nabavki za 2023. godinu

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ br: 39/14 i 59/22), a u skladu sa izmjenom Budžeta JU „Sportsko - rekreacioni centar“ Tešanj za 2023. godinu, Direktor JU „Sportsko - rekreacioni centar“ Tešanj, donosi Odluku o izmjeni plana Javnih nabavki, koja se nalazi u prilogu.

Priloženi dokumenti:
Odluka o izmjeni plana Javnih nabavki za 2023. godinu
Share: