25 Aug 2023

Odluka o izboru najpovoljnije ponude u proceduri Javne nabavke stropnih koševa

U prilogu objavljujemo odluku o izboru najpovoljnije ponude, nakon završene e-aukcije, za Javnu nabavku objavljenu na Portalu javnih nabavki, broj: 2725-7-1-82/23 , dana 07.08.2023. godine.

Priloženi dokumenti:
Odluka o izboru najpovoljnije ponude - koševi
Share: