25 Apr 2024

Odluka o izboru najpovoljnije ponude u proceduri Javne nabavke - Nabavka izrade montažnog objekta

U prilogu objavljujemo odluku o izboru najpovoljnije ponude, za Javnu nabavku objavljenu na Portalu javnih nabavki, broj: 2725-7-3-20-3-1/24 od 06.04.2024.godine.

Share: