16 Oct 2023

Odluka o izboru najpovoljnije ponude u proceduri Javne nabavke grijanja za sezonu 2023/24

U prilogu objavljujemo odluku Direktora JU SRC Tešanj, o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge gradskog grijanja za sezonu 2023/24, a nakon provedenog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja .

Priloženi dokumenti:
https://dvorana-tesanj.com/uploads/docs/Odluka_o_izboru_-_grijanje.pdf
Share: