18 Oct 2019

Konstituisan novi sastav UO

18.10.2019. godine, održana je konstituirajuća sjednica UO za mandat 2019-2023.

Rješenjem Općinskog vijeća Broj: 01-02-34-5-1663-2/19. od 01.10.2019. godine imenovan je Upravni odbor JU „SRC“ Tešanj, na četverogodišnji mandat (2019-2023) u sastavu:

  1. Esmira Ogrić-predsjednica,
  2. Sadmira Nukičić-član
  3. Almir Hodžić-član.

Kako bi se izvršila primobredaja, na prvu sjednicu novog UO pozvani su članovi bivšeg saziva UO čiji su sastav u mandatu 2015-2019 činili: Emina Ajanović– Predsjednica, Kotorić Jasmin-član i Halilović Adnan- član iz reda uposlenih. ,

Bila je to prilika da se direktor Safet Jašić zahvali bivšim članovima UO na uspješnoj saradnji, a novom sastavu UO su prezentovani projekti koji su realizovani u proteklom periodu.

Share: