6 May 2024

3. izmjena plana Javnih nabavki za 2024. godinu

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ br: 39/14 i 59/22), a u skladu sa izmjenom Budžeta JU „Sportsko - rekreacioni centar“ Tešanj za 2024. godinu, Direktor JU „Sportsko - rekreacioni centar“ Tešanj, donosi: ODLUKU o 3. izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki JU SRC Tešanj za 2024. godinu, koja se nalazi u prilogu.

Priloženi dokumenti:
3. izmjena plana JN za 2024. god
Share: